Gefermenteerde zuiveldranken: wat weet & denkt de Belg?

De interesse voor gefermenteerde voedingsmiddelen is de voorbije jaren gestegen dankzij hun gezondheidsbevorderende voordelen. Hieronder vallen ook de gefermenteerde zuiveldranken, die al dan niet probiotica bevatten. Op de Belgische markt zijn deze zuiveldranken vrij verkrijgbaar, maar wat weet en denkt de Belg hierover?  

In opdracht van Yakult voerde het onderzoeksbureau iVOX onderzoek uit naar de kennis en het gebruik van gefermenteerde zuiveldranken in België1. Hiervoor werden online 1.000 Belgen bevraagd in september 2020.

Te onthouden | De Belg & gefermenteerde zuiveldranken met specifieke bacteriën: 

  • 7 op 10 Belgen heeft er al van horen spreken
  • Hiervan weet 6 op de 10 niet wat het inhoudt
  • 1 op 5 Belgen geeft aan dergelijke dranken wel eens te drinken
  • Ze worden grotendeels gedronken voor hun effect op de darmmicrobiota

Regelmatig geconsumeerd, maar weinig gekend 

De conclusies zijn opmerkelijk. Terwijl de meerderheid van de Belgen (66%) al van gefermenteerde zuiveldranken met specifieke bacteriën heeft horen spreken, weet 6 op de 10 ondervraagden die er al van hebben horen spreken niet wat het exact inhoudt. In Vlaanderen is dit verschil het sterkst, net geen 66% van de ondervraagden (die er al van hebben horen spreken) geeft aan niet precies te weten wat het concreet inhoudt (53% in Wallonië).

Toch drinkt 1 op 5 Belgen wel eens gefermenteerde zuiveldranken. Binnen deze categorie drinkt 72% dit minstens maandelijks en 29% minstens wekelijks. De voornaamste reden voor het drinken van deze zuiveldranken met specifieke bacteriën is het effect op de darmmircobiota (68%) alsook voor de smaak (51%) en om de weerstand te verhogen (32%).

Top 3 van de zuiveldranken verkrijgbaar op de Belgische markt (meest gekende dranken): 

  • Yakult (86,9%)
  • Actimel (85,2%)
  • Activia (68,5%)

 

Ontdek de wetenschap en innovatie achter LcS in deze samenvattende brochure!  

85 jaar wetenschappelijke vorderingen

Al decennialang wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar Lacticaseibacillus casei Shirota (vroeger gekend onder de naam Lactobacillus casei Shirota). Sinds 1930, het jaar waarin de Japanse wetenschapper dr. Minoru Shirota erin slaagde de melkzuurbacterie te cultiveren die de darmen levend bereikt, worden studies gevoerd naar deze bacterie. Sindsdien bestudeert Yakult al 85 jaar lang de darmmicrobiota, de darmgezondheid, intestinale stoornissen, het metabool syndroom, kanker en het verband tussen voeding en gezondheid in brede zin. 25 jaar geleden kwam Yakult naar België en introduceerde de belangrijke begrippen darmflora, darmmicrobiota, darmtransit en immuunsysteem in ons land.

L. casei Shirota: lees hier de beknopte samenvatting van de wetenschap!

De wetenschappelijke kennis blijft ondertussen toenemen. Probiotica hebben bijvoorbeeld interessante resultaten opgeleverd op het gebied van migraine en hoofdpijn2,3,4. Recent ontdekten Qi X. en zijn collega’s, onderzoekers in China in het Cangzhou Central Hospital5, dat de consumptie van L. casei Shirota de symptomen van duizeligheid, angst en depressie kan verbeteren bij patiënten met vestibulaire migraine. Bijkomend onderzoek6 kon aantonen dat het innemen van L. casei Shirota de slaapkwaliteit kan verbeteren bij studenten, die stress ervaren tijdens de examenperiode. Deze gegevens ondersteunen andere onderzoeken, waaruit blijkt dat de darmmicrobiota een invloed kan hebben op de hersenfunctie en de psychologische toestand, via de zogenaamde darm-hersenas7.

 

Moet er gekozen worden voor probiotische voeding of supplementen? Wat moet er worden nagegaan alvorens voor probiotica te kiezen? Wat is het verschil tussen pro- en prebiotica? Ontdek de antwoorden in de utlieme probiotica-gids

Referenties:
1. Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Yakult tussen 21 en 28 september 2020 bij 1.000 Belgen, representatief op geslacht, taal, leeftijd en diploma.
2. Sensenig J. et al., Alternative Medicine Review 2001; 6: 488-494.
3. De Roos N.M. et al., Benef Microbes 2015; 6: 641-646.
4. Martami F. et al., Cephalalgia 2019; 39: 841-853.
5. Qi X. et al., Benef Microbes 2020 Sep 1;11(5):469-476.
6. Takada M. et al., Beneficial Microbes 2017; 8(2): 153-162.
7. Bested A.C. et al., Gut Pathogens 2013; 5:4.