De impact van Covid-19 op levensstijl en gewoonten

Covid-19 heeft een grote impact op de gezondheid van een groot aantal van uw patiënten. Maar het virus en de genomen voorzorgsmaatregelen hebben echter ook een belangrijk effect op de gewoonten van de hele bevolking, de levensstijl en dusdanig de gezondheid.

Sinds maart 2020 zien we wereldwijd een grote wijziging in de gewoonten van de mens. De lockdown, het inkomensverlies en de ingrijpende maatregelen die genomen worden om het virus onder controle te krijgen resulteren niet alleen in een grote onzekerheid bij de bevolking en een aanpassing van hun denkwijze, hun voorkeuren, voedingsinname… maar ook in de manier waarop ze omgaan met hun gezondheid en de manier waarop ze de arts consulteren.

Bewuste keuzes voor een gezonder bestaan

McKinsey heeft een wereldwijd onderzoek1 verricht om na te gaan welke veranderingen geobserveerd kunnen worden sinds de pandemie. Zonder enige verrassing is de grootschalige digitale verschuiving overduidelijk. Door het vele téléwerken, digitale entertainment, e-commerce en online familiale bijeenkomsten is er een enorme digitale acceleratie gebeurd.
Daarnaast krijgt de gezondheid een prominente plaats in het dagdagelijkse leven. De aankoop van biologische, natuurlijke en verse producten is gestegen, alsook de voorkeur voor lokale aankopen. Deze wereldwijde trends kunnen doorgetrokken worden voor de Belgen, zo blijkt uit recent onderzoek2. Opmerkelijk is hierbij dat de Belg een duidelijke angst heeft voor de gezondheid sinds de verspreiding van het virus en bijvoorbeeld bezorgd is voor grote evenementen en gedeelde diensten. Daarnaast maken Belgen zich financiële zorgen en geloven ze dat de economische gevolgen voor het land nog lang voelbaar zullen zijn. Dit laat zich ook voelen in hun aankopen, met uitzondering van de kruidenierswaren. Er wordt namelijk opnieuw vaker gekozen voor basisgrondstoffen.

Door de verplichte sluiting van een groot aantal sectoren zoals de horeca, de culturele en recreatieve sector en de niet-essentiële winkels zijn de Belgische huishoudens sterk veranderd. Er is een ommekeer gekomen in het bestedingspatroon, waarin voeding een groter deel vertegenwoordigt, niettegenstaande de hogere prijzen. Zo blijkt duidelijk uit een studie van de Nationale Bank van België3.

 De gezondheid krijgt een prominente plaats, er wordt duurzamer en meer lokaal gekocht en er wordt meer tijd gespendeerd aan fysieke activiteit, dit alles met een digitale twist. 

Toekomstgerichte veranderingen

De manier van werken en winkelen is veranderd, maar ook hoe de mens zich entertaint. Wellicht gaan bepaalde gewoonten verder aangehouden worden, ook na deze sanitaire crisis en zullen andere factoren zo snel mogelijk terug vergeten worden.

Naast het thuiswerken en de vele ‘online meetings’ werd ook een digitale switch waargenomen voor alledaagse activiteiten. Van alle nieuwe online activiteiten geven de Belgen aan er enkele te zullen aanhouden na de crisis2, zoals bijvoorbeeld online personal training, digitale workouts en wellness apps en ook leveringen aan huis van maaltijden en andere inkopen.

Eens de veiligheid het opnieuw zal toelaten zullen de Belgen weer buitenshuis activiteiten uitvoeren. Toch wilt de Belg sneller het sociale leven weer oppikken. Ze kijken uit naar de heropening van de restaurants en ontmoetingen met vrienden en familie.

Er lijkt meer nagedacht te worden over de inkopen en de online-trend is duidelijk gezet voor de toekomst in verschillende domeinen. Voor de aankopen worden duurzaamheid, beschikbaarheid en prijs essentiële criteria, ook wat voeding betreft. Belgen willen daarnaast de lokale economie steunen, hebben meer belangstelling voor de kwaliteit van de producten, kiezen vaker voor producten van biologische en/of natuurlijke afkomst.

Volgens dit onderzoek4 worden huisgemaakte maaltijden en een gevarieerd voedingspatroon belangrijke factoren voor de toekomst. De ondervraagden geven daarbij aan dat gezonde en goede voeding niet afhankelijk mag zijn van de prijs. Voor bijna de helft van de consumenten (49%) is de aandacht voor en het belang van een goede gezondheid toegenomen sinds maart 2020.

 Schrijf uw patiënten in voor een gratis online programma rond voeding, gezondheid en fysieke activiteit! Meer info.

De impact van Covid-19 op e-health 

Gezien de huidige omstandigheden worden ook meer medische en paramedische consultaties online en/of telefonisch uitgevoerd. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan de persoonlijke hygiëne en de gezondheid. Volgens het onderzoek van McKinsey1 zijn dit blijvende tendensen die ook na de crisis doorgetrokken zullen worden, net zoals de vraag naar e-apothekers.

De gevolgen van de coronacrisis worden op verschillende levensdomeinen vaker negatief dan positief ervaren. Het 4de onderzoek van Sciensano5 bracht deze sectoren in kaart: werk/opleiding, inkomen, familiaal/huiselijk leven, sociaal leven, gezondheid en zorg, fysieke activiteit, voedingsgewoonten, lichaamsgewicht, vrijetijdsactiviteiten, reizen/vakantie, toekomstperspectieven.

De categorieën waarvoor de coronacrisis de meest negatieve impact heeft gehad zijn: vakanties/reizen, sociaal leven en vrijetijdsactiviteiten. Deze studie geeft ook weer dat er een sterke associatie bestaat tussen de negatieve gevolgen van de crisis op de levensdomeinen en het optreden van psychische problemen (angststoornissen, depressie en slaapstoornissen).

REFERENTIES:
1. Kohli S. et al. McKinsey & Company, 2020.
2. Demaegdt A. et al. McKinsey & Company, Belgium Consumer, June 2020.
3. Zimmer H. en Jonckheere J. Nationale Bank van België, NBB Economic Review, December 2020.
4. EIT Food, supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), European Food Behaviours, December 2020.
5. Braekman et al., Sciensano, 4de Covid-19-gezondheidsenquête 2020.