Verzorgingstehuizen: kostenbesparing dankzij probiotica

Het gebruik van probiotica bij chronische constipatie is goed gedocumenteerd, ook in verzorgingstehuizen. Welk effect heeft de toediening ervan bij ouderen op de gebruikelijke constipatie-uitgaven? Dit artikel onderzocht het economische potentieel in verzorgingstehuizen.

Met de vergrijzing van de bevolking, de lange wachtrijen voor verzorgingstehuizen en de kostenbesparingen die we kennen, krijgt onderzoek naar de gezondheid van ouderen en kostenbesparende strategieën een belangrijke plaats. De uitgaven voor gezondheidszorg zullen naar verwachting namelijk blijven stijgen.

 

Probiotica-gebruik bij constipatie

Voor dit onderzoek werden 118 werknemers uit verschillende Nederlandse verzorgingstehuizen ondervraagd. Daarnaast werd een meta-analyse uitgevoerd om het effect na te gaan van constipatie-gerelateerde probioticagebruik door ouderen in verzorgingstehuizen en werd een wiskundig model opgesteld om het financiële effect van probioticagebruik in rusthuizen in te schatten. Bekijk onderstaande video voor meer details.

 

Aanzienlijke besparing in verzorgingstehuizen 

Jaarlijks kunnen de uitgaven gelinkt aan constipatie oplopen tot wel € 90.000 in een gemiddeld verzorgingsthuis met 100 bewoners en een prevalentie van constipatie van 42%. Het gebruik van probiotica zou de prevalentie van constipatie met 28% kunnen verminderen, zo blijkt uit de meta-analyse.

Het gebruik van probiotica zou dan ook de constipatie-gerelateerde uitgaven van verzorgingstehuizen aanzienlijk kunnen beperken. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten met € 8.000 tot wel € 25.000 per jaar verminderd kunnen worden, wanneer alle bewoners dagelijks probiotica innemen. En dit in vergelijking met de traditionele interventie bij constipatie, zonder gebruik van probiotica.

 

De toediening van probiotica kan 
de constipatie-gerelateerde jaarlijkse kosten tot 28% beperken.  

 

Bijkomend onderzoek zou een gedetailleerd overzicht moeten geven over het effect van de probiotica-interventie op de werklast van de werknemers in het verzorgingstehuis om zo een totaalbeeld te krijgen van de kostenbesparing dankzij de toediening van probiotica.

 

 

Referentie:
1. J. Flach et al., PharmaNutrition, Volume 6, Issue 4, December 2018, Pages 198-206.