Om infecties te bestrijden moet het immuunsysteem doeltreffende bescherming kunnen bieden. De microbiota speelt hierin een belangrijke rol. Gespecialiseerde immuuncellen communiceren aan het oppervlak van de slijmvliezen met de daar aanwezige bacteriën, en geven relevante immuunsignalen door aan het lichaam. Eén daarvan, het secretoire immunoglobuline A (secretoir IgA)

Het secretoir IgA is actief in het speeksel en de darmen en voorkomt daar dat pathogenen zich aan het slijmvlies hechten. Samen met interferon gamma (IFNg) en NK-cellen (natural killer) werpen zij een eerste beschermingslinie op tegen virussen en andere bacteriële aanvallers.

Een studie in het Verenigd Koninkrijk onderzocht de invloed van Lactobacillus casei Shirota (LcS) op deze verschillende factoren bij gezonde proefpersonen. 14 volwassenen in de leeftijd 18-49 jaar namen dagelijks een dosis in die gelijkstond aan 1,3 x 1010 eenheden LcS, en dat gedurende twee periodes van ieder vier weken. Tussen beide periodes zat een pauze van zes weken.

De resultaten laten een consistente en significante stijging zien van secretoir IgA in het speeksel vanaf week 14 bij inname van LcS. Ook voor IFNγ waren hogere waarden zichtbaar in het speeksel vanaf week 14. Het lijkt erop dat de toediening van LcS de immuunbarrière in de mondholte stimuleert. Bovendien was er een significante toename zichtbaar van geactiveerde T-lymfocyten in het bloed, evenals een verhoging van de totale immunologische bescherming tegen het virus in het bloed.

Voor de operatie

Afbeelding: Verhoogde immuunbescherming door de toename van secretoir IgA in het speeksel bij toediening van Lactobacillus casei Shirota.