Artrose of osteoartritis is moeilijk te behandelen omdat de ziekte vele oorzaken kan hebben. In de meeste gevallen wordt de aandoening veroorzaakt door mechanische factoren (repetitieve bewegingen, herhaaldelijke microtrauma’s van het gewricht enz.), maar ook genetische factoren kunnen een rol spelen. Overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging zijn eveneens belangrijke factoren.

Dit complexe geheel van oorzaken verklaart voor een stuk waarom de huidige medische behandelingen er niet in slagen om het voortschrijden van de ziekte doeltreffend af te remmen of het gewricht te genezen. Sommige geneesmiddelen hebben bovendien ernstige bijwerkingen, en dat vermindert de therapietrouw. Is artrose dan niet te voorkomen? Gelukkig wel, door gerichte preventie. Enkele preventieve basismaatregelen: op je gewicht letten, regelmatig bewegen, je gewrichten beschermen en gewrichtsaandoeningen (jicht, artritis…) laten behandelen.

Ook een complementaire aanpak kan goede resultaten opleveren, met kruidengeneeskunde en… probiotica. Verschillende studies hebben aangetoond dat de inname van bepaalde probiotische stammen het botmetabolisme stimuleert, de pijn verzacht en ontstekingsreacties vermindert veroorzaakt door ouderdomsgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat (zoals artrose). Een nieuwe studie naar de toediening van Lactobacillus casei Shirota (LcS) bevestigt deze resultaten, en suggereert een belangrijke rol van de darmmicrobiota in het ontstaan van de ziekte. In dit dubbelblinde gerandomiseerd onderzoek met controlegroep kregen 461 patiënten met artrose gedurende zes maanden dagelijks magere melk met LcS of een placebo. Het primaire eindpunt van het onderzoek richtte zich op veranderingen in de scores op de WOMAC-schaal (Western Ontario en McMaster Universities Artrose Index), die pijn, stijfheid en het functioneren van de gewrichten meet, en de scores op de VAS-schaal (visueel-analoge schaal) voor pijn. De studie omvatte ook een bloedonderzoek om de serumniveaus van C-reactief proteïne (CRP) vast te stellen, een biomarcker voor ontsteking.

Na zes maanden behandeling waren de VAS en WOMAC-scores aanzienlijk verbeterd in de probioticagroep in vergelijking met de placebogroep. De patiënten die de LcS hadden gekregen, vertoonden lagere serumniveaus van CRP. Bovendien was er een duidelijke lineaire correlatie zichtbaar tussen deze ontstekingsmarker en de WOMAC- en VAS-scores. De auteurs van de studie menen dat de consumptie van LcS nieuwe therapeutische mogelijkheden biedt voor de klinische behandeling van artrose van de knie, LcS zou de ontstekingen verminderen en zo voor betere behandelresultaten zorgen. Bijkomend onderzoek blijft nodig om verdere conlusies te kunnen trekken.