De darmecologie heeft mogelijk een grote invloed op de activiteit van het centrale zenuwstelsel. Die invloed verloopt via de microbiota, de regulering van de barrièrefunctie van de darm en het perifere zenuwstelsel.

Wetenschappers zijn het er in toenemende mate over eens dat chronische ontstekingen een fundamenteel onderdeel vormen van het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat darmontstekingen een rol spelen in het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Uit een recente literatuurreview blijkt dat er bij parkinsonpatiënten duidelijk sprake is van een intestinale dysbiose. Een gebrekkige werking van de darmflora en abnormale ontstekingsreacties en immuunactiviteit zijn waarschijnlijk ook de eerste verschijnselen van de ziekte. Deze ontdekking beschrijft een nieuw ontstaansmodel van de ziekte van Parkinson en opent nieuwe deuren voor diagnostiek en behandeling. In de toekomst zullen we wellicht kunnen ingrijpen lang voor de ziekte zich in een later stadium manifesteert.