Een interventiestudie door een Japanse onderzoeksgroep onder leiding van dr. Nishida probeerde te achterhalen of we symptomen van stress kunnen controleren door in te werken op de darmmicrobiota.

Voor deze studie vormden 140 studenten geneeskunde in voorbereiding op een belangrijk nationaal examen het staal voor een populatie met stress. Ze kregen gedurende acht weken de probiotische bacterie L. casei Shirota of een placebo voorafgaand aan het examen. De subjectieve angst, die werd geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten, bleek niet te verschillen tussen de placebogroep en de probioticumgroep.

De interventie met probiotica bleek de objectieve merkers van stress de avond voor het examen gevoelig te verminderen (cortisol in speeksel en expressie van genen die een rol spelen in de stressreactie), in vergelijking met placebo, en de diversiteit van de darmmicrobiota intact te houden. Bovendien remden de probiotica de stressgerelateerde buiksymptomen.

In een gelijkaardige studie naar de kwaliteit van de nachtrust bleek volgens een elektro-encefalogram en vragenlijsten dat dagelijkse toediening van L. casei Shirota de kwaliteit van de nachtrust verbeterde: de studenten sliepen langer en dieper, en waren beter uitgeslapen bij het opstaan.

Referenties:

  1. Takada M. et al., Neurogastroenterol Motil., 2016 Jul; 28(7): 1027-36.
  2. Takada M. et al., Benef Microbes., 2017 Apr; 8(2): 153-162.