Steeds meer kinderen kampen met spijsverteringsproblemen

Een nieuw rapport van United European Gastroenterology vestigt de aandacht op een verontrustende trend: spijsverteringsproblemen bij kinderen komen in Europa steeds vaker voor. Uit het rapport blijkt niet alleen een veel hogere incidentie van maag- en darmziekten, maar ook sterke ongelijkheden in het zorgaanbod.

Het in mei gepubliceerde rapport ‘Paediatric Digestive Health Across Europe’ spreekt duidelijke taal: spijsverteringsaandoeningen zijn in heel Europa uitgegroeid tot een ware plaag.

Deze bevinding is gebaseerd op interviews met Europese kinderartsen gespecialiseerd in gastro-enterologie en met een aantal experts van de ESPGHAN (European Society For Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).

Meer aandacht voor een gezonde spijsvertering: drie belangrijke punten

In 46 Europese landen heeft één op de drie kinderen in de leeftijdsgroep van zes tot negen jaar overgewicht of obesitas. Dat verhoogt het risico op maag- en darmziekten. Inflammatoire darmziekten bij kinderen zijn nu goed voor twintig tot dertig procent van alle gevallen in Europa.

Niet-alcoholische steatohepatitis is tegenwoordig de belangrijkste oorzaak van chronische leverziekte bij kinderen en adolescenten in West-Europa. Er zijn gevallen gedocumenteerd bij kinderen vanaf drie jaar.

Voeding, incidentie van obesitas en darmgezondheid bij kinderen in Europa

Het belang van probiotica in eerstelijnspreventie

© UEG 2016, Infographics, www.ueg.eu/publications – Farthing M. et al., United European Gastroenterology Journal, 2014, 2: 539-543. WHO, www.euro.who.int. Journal of Functional and Gastrointestinal Diseases in Children, 2014; 20 (3): 414-416. Weber M. et al., American Journal of Clinical Nutrition, 2014 ; 99 : 1041-51.

Europa: het is tijd voor verandering!

Het rapport roept op om dringend meer aandacht en middelen te besteden aan de behandeling van maag- en darmproblemen bij kinderen en aan pediatrische dienstverlening. Ook is het van belang om de ongelijkheid in de zorg zo veel mogelijk op te heffen. Deze maatregelen kunnen ervoor zorgen dat het probleem in de toekomst minder ernstige vormen aanneemt.

Deze kreet om aandacht kreeg de vorm van een zespuntenplan, bestemd voor beleidsmakers, belanghebbenden en dienstverleners in de zorgsector. Het actieplan werd voorgesteld in het Europees Parlement.

Meer informatie over het actieplan vind je op de website van United European Gastroenterology.

Het belang van probiotica

Acute diarree bij kinderen blijft een belangrijke uitdaging voor de volksgezondheid. Een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie in Calcutta (India) bij 3758 kinderen van één tot vijf jaar toont aan dat probiotica kan helpen tijdens episodes van diarree.

De studie duurde 24 weken en vergeleek het effect van een voedzame drank met een probiotische drank die Lactobacillus casei Shirota bevatte. Beide drankjes werden dagelijks toegediend.

De resultaten tonen een significante vermindering van de incidentie van diarree-episoden in de probioticagroep. In veertien procent van de gevallen bood de probiotische drank doeltreffend bescherming. Er werden geen negatieve effecten vastgesteld.

 

Bron: SUR D. et al., Epidemiol Infect., 2011 Jun; 139(6): 919-26.