Hoe de pandemie onze voedingsgewoonten heeft gewijzigd

Het is duidelijk dat de levensstijl van de mens wereldwijd een reusachtige ommekeer heeft meegemaakt sinds maart 2020, als gevolg van de pandemie. Het voedingspatroon is één van de elementen die sterk veranderd is, zo toont Belgisch en Europees onderzoek aan.  

De lockdown, het inkomensverlies en de ingrijpende maatregelen, die genomen worden om het virus onder controle te krijgen, resulteren niet alleen in een grote onzekerheid bij de bevolking en een aanpassing van hun werkwijze, sociale contacten en denkwijze… maar ook in hun voedingsinname en de manier waarop ze omgaan met hun gezondheid en de diëtist consulteren.

Top 3 van de aangepaste voedingsgewoonten 

Vele maanden en uitdagingen later is de aangepaste levensstijl een realiteit voor de hele wereld. Om deze aanpassingen in kaart te brengen werd dit onderzoek1 uitgevoerd in september 2020 met 5.000 Europese consumenten uit 10 verschillende landen. Hieruit is duidelijk dat de manier van inkopen doen, keuzes maken en de uiteindelijke voedingsinname een shift heeft meegemaakt.

Terwijl er verschillen merkbaar zijn tussen de landen en de leeftijdscategorieën (jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar blijken sterker geraakt te zijn door de leefstijlaanpassingen in vergelijking met 55-plussers) is een algemene tendens waar te nemen voor drie belangrijke factoren:

1. We shoppen anders 

Online shoppen en bulkaankopen zijn in heel Europa in hoeveelheid gestegen alsook de consumptiehoeveelheid voor bijna alle voedingscategorieën. Er is een duidelijke stijging merkbaar voor de consumptie van groenten, fruit en bloem. 

2. We plannen en kopen bewuster 

De consument geeft aan meer aandacht te besteden aan hun inkopen, in het bijzonder wordt er gekeken naar de oorsprong van het product (met een voorkeur voor lokale producten), de verpakking (hygiëne & duurzaamheid) en de versheid van het voedingsmiddel. Daarnaast geeft 29% van de ondervraagden aan de inkoop van producten met additieven te willen beperken.

3. We koken & genieten meer 

Sinds de pandemie wordt er meer tijd doorgebracht in de keuken en meer genoten van de maaltijdmomenten, zo geven de Europese consumenten aan. Er worden meer nieuwe recepten uitgeprobeerd en er werd een daling waargenomen van het aantal kant-en-klare maaltijden of afhaalmaaltijden.

 

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat in goede gezondheid verkeren belangrijker gaat zijn in de toekomst1.

Belgisch effect van de pandemie  

Ook Belgen volgen de algemene tendens van Europa, zo toont onderzoek2 aan (uitgevoerd in juni 2020). We kopen namelijk bewuster, we maken lijsten, denken na alvorens iets aan te kopen en plannen onze inkopen meer in. De kwaliteit en duurzaamheid van het product zijn ook hier belangrijke criteria geworden. Daarbij wenst de Belg lokale handelaars te ondersteunen en is ook de productbeschikbaarheid een prioriteit.

Voeding heeft ook in België een prominente plaats gekregen in het dagdagelijkse leven. Zo verwachten de ondervraagden alle inkopen te verminderen met uitzonderling van de voedingsinkopen.

FIT, BUITEN & ONLINE 

Bospaden werden de laatste maanden druk bewandeld en de binnenlandse sneeuwpret moest worden beperkt door het drukke verkeer. Ook dit wordt bevestigd door het onderzoek2 waaruit blijkt dat we meer dan gewoonlijk activiteiten buiten uitvoeren. We komen meer buiten maar zijn ook vaker online, de digitale shift is een evidentie. Van de vele nieuwe ontdekkingen en online ‘snufjes’ wil de Belg er in de toekomst enkele behouden, zoals bijvoorbeeld online workouts en wellness apps. 

Naar het coachingsprogramma

Langetermijn veranderingen

Terwijl een aantal aanpassingen zo snel mogelijk vergeten zullen worden na de pandemie, geven ondervraagden1 aan dat ze een aantal huidige gewoonten gaan blijven hanteren. Zo blijken ze bijvoorbeeld van plan op lange termijn van het eten te genieten en tijd te nemen om te koken. Daarnaast geven ze aan ook bepaalde criteria aan te willen houden, zoals de voorkeur voor lokale en duurzame aankopen en voedselverspilling te verminderen.
Een geruststellend vooruitzicht is de bewustwording van de consument voor de gezondheid en hun voedingsinname. Zo geven ze aan ook in de toekomst meer voedingskennis te willen opdoen (24%), meer belang te hechten aan gezonde voeding (34%) en het gewicht met behulp van voeding onder controle te willen houden (29%)!

 

Goed nieuws: de interesse naar de gezondheid en gezonde voeding is sterk gestegen sinds de uitbraak van Covid-19. Van de ondervraagden geeft 1 op de 3 aan meer belang te hechten aan gezonde voeding1.

Referenties:
1. EIT Food, supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), European Food Behaviours, December 2020.
2. McKinsey & Company, Belgium Consumer, June 2020.