Het effect van LcS op de stoelgangsconsistentie

De dagelijkse inname van een gefermenteerde melkdrank met  Lactobacillus casei Shirota heeft een positieve invloed op de consistentie van de stoelgang bij personen met constipatie, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Eerder onderzoek bij personen met constipatie (Miller et al. 2017) kon het voordelig effect van probiotica aantonen op het stoelgangspatroon. Zo zouden Lactobacillen en Bifidobacteriën de transittijd en stoelgangsfrequentie beïnvloeden.

Voor dit recente onderzoek werd de dagelijkse inname van de probiotische stam Lactobacillus casei Shirota (LcS) geanalyseerd bij 62 volwassenen met constipatie. Deze werden in drie groepen onderverdeeld, in functie van het stoelgangspatroon voor aanvang van het onderzoek (harde, zachte en optimale stoelgang).

Een optimale consistentie na 4 weken

De consumptie van een gefermenteerde melkdrank met 1×1010 levende Lactobacillus casei Shirota (Yakult) gedurende 4 weken verbeterde de symptomen van constipatie significant. Opmerkelijk was de invloed op de stoelgangsconsistentie. Deze was na inname van LcS optimaal zowel bij de personen met een zachte stoelgang als bij deze met een harde stoelgang.

Evenwicht tussen de darmbacteriën

In vergelijking met de stoelgang voor de inname van LcS, was er een stijging merkbaar van de abundantie Pseudobutyrivibrio en Roseburia bij de personen met harde stoelgang op het einde van het onderzoek. Bij de studiegroep met zachte stoelgang was daarentegen een daling merkbaar van de abundantie Pseudobutyrivibrio. Bij alle patiënten werd een daling vastgesteld van de hoeveelheid Firmicutes.

Dit onderzoek was echter niet placebo-gecontroleerd, noch dubbel-blind uitgevoerd of met een parallel-groep ter vergelijking. Toch toonde eerder onderzoek* al vergelijkbare resultaten aan.

Referentie:
– Chen S, Ou Y, Zhao L, et al. Differential effects of Lactobacillus casei strain Shirota on patients with constipation regarding stool consistency in China. J Neurogastroenterol Motil 2019;25:148-158.
– Miller, L. E., Ouwehand, A. C., & Ibarra, A. (2017). Effects of probiotic-containing products on stool frequency and intestinal transit in constipated adults: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Annals of gastroenterology, 30(6), 629.
*Tilley L. et al., International Journal of Probiotics and Prebiotics, 9(1-2); p23-29