De moedermelk is niet alleen een voedingsbron voor de pasgeborene, maar geeft ook het immuunsysteem van de moeder door aan het kind. Dat geldt vooral voor het secretoire immunoglobuline A (secretoir IgA), een antilichaam dat rechtstreeks betrokken is bij de preventie van infecties van maag en darmen en van de bovenste luchtwegen. Moedermelk bevat verder cytokinen en lactoferrine, een antibacterieel eiwit dat pathogenen berooft van een voor hen essentieel mineraal: ijzer.

Italiaanse onderzoekers hebben geprobeerd de effecten te meten van probiotica, en in het bijzonder van moedermelk, door middel van een gerandomiseerde en placebogecontroleerde studie. Aan de studie namen in totaal 66 zwangere vrouwen deel van 18-44 jaar oud. De vrouwen kregen vanaf vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum tot vier weken na de bevalling een hoge dosis multistamprobiotica* ofwel een placebo. In de dagen na de geboorte werden monsters genomen van het colostrum en later van volwaardige moedermelk, en er werd een analyse uitgevoerd van de immuunparameters. Ook keken de onderzoekers naar de niveaus van lactoferrine en secretoir IgA in de ontlasting van de pasgeborenen.

Wat bleek? In de melk van de moeders die probiotica hadden gekregen, werden significant hogere niveaus van anti-inflammatoire cytokines (IL-10 en TGF-ß1) aangetroffen dan in de moedermelk van de controlegroep. Naarmate de weken verstreken steeg het gehalte secretoir IgA en lactoferrine in beide groepen, maar de concentraties lagen duidelijk hoger in de probioticagroep. Daarnaast hadden de zuigelingen uit de probioticagroep minder vaak last van maagdarmstoornissen zoals kolieken en regurgitatie.

Minder fermenteerbare vezels

Minder fermenteerbare vezels

Afbeelding: bij de pasgeborenen van moeders die probiotica hadden gekregen, lieten de faecesmonsters betere waarden zien van secretoir IgA.

*Lactobacillus paracasei DSM 24733, L. plantarum DSM 24730, L. acidophilus DSM 24735, en L. delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 24734, Bifidobacterium longum DSM 24736, B. breve DSM 24732, and B. infantis DSM 24737); in totaal 900 miljard bacteriën (Vivomixx®en Visbiome®)