Samenstelling van de darmmicrobiota

In de darm leven zowel goede als slechte bacteriën en in totaal gaat het over een aantal van 1014 (honderdduizend miljard) bacteriën (zie figuur). Dit is ongeveer 10 maal zo veel als het aantal lichaamcellen. Er zijn tot nu toe ongeveer 1000 verschillende soorten en stammen bekend.[1][2][3][4]

Sommige soorten komen tijdelijk in de darmen voor (transiënte soorten) terwijl anderen de darmwand permanent kunnen koloniseren (residente soorten). De exacte samenstelling van de darmmicrobiota verschilt van persoon tot persoon, van lokalisatie en van de leeftijd.
De hoeveelheid micro-organismen wordt uitgedrukt in KVE/ml: het aantal kolonievormende eenheden per milliliter inhoud.

Onderzoek suggereert dat er verschillende typen microbiotagroepen bestaan, zogenaamde ‘enterotypen’. Deze verschillende enterotypen zijn, eerste orde, te vergelijken met bloedgroepen.[5][6]

Topje van de ijsberg

Kasper H. Protection against gastrointestinal diseases–present facts and future developments. Int J Food Microbiol. 1998;41(2):127-31.

Balans

De microbiota is in balans als er voldoende ‘goede’ bacteriën aanwezig zijn in de darm. Omdat ieder mens een unieke microbiota heeft, is moeilijk vast te stellen wat een ‘normale’ microbiota inhoudt. In wetenschappelijke kringen spreekt men daarom liever van eubiose of harmonieus samen zijn.[7]

Slechts 25-30% van de bacteriën in de microbiota is bekend: het topje van de ijsberg.[7] Verschillende onderzoeksgroepen proberen via moderne DNA-technieken ook de andere micro-organismen die in de darm aanwezig zijn te identificeren.

Referenties

[1] [Literatuur]  Drasar, B.S. Hill, MJ. Human intestinal flora. Academic Press London, New York. 1974.
[2] [Presentatie] Reid, G. Probiotics: guidelines science and human studies catch up with folklore. 2nd YLFA International Workshop, Vilnius, Lithuania. 2006 June 01.
[3] [Presentatie]  Knösche, K. Identification DNA-microarray for the monitoring of intestinal bacteria during gastroenteritis, Fifth joint RRI-INRA Gastrointestinal Tract Microbiology Symposium, Gut Microbiology Research to improve health, immune respons and nutrition, Aberdeen, Scotland, UK. 2006 June 21 – 23.
[4]Davies, J. In a Map for Human Life, Count the Microbes, Too. Science.2001;291: 2316
.
[5] [PubMed] Arumugam, et al. ‘Enterotypes of the human gut microbiome’. Nature. 2011; 473, 174-180.
[6] [Literatuur] Yong, ‘Gut microbial enterotypes become less clear-cut’. Nature news 2012. doi:10.1038/nature.2012.10276.
[7] [Presentatie] Doré, J. Metagenomics and Human Microbiomics Consortium, Inside the GI-tract. The light in the intestinal tract tunnel, ABS – VLAG Graduate School Course, 11 – 14 March 2009; Helsinki, Finland.