Doeltreffendheid van probiotica bij PDS

Bij chronische darmklachten is het soms zoeken naar de oorzaak van de ongemakken. Een beslissingsdiagram is een welkom hulpmiddel voor de arts om organische of functionele storingen te achterhalen. Bij de diagnose van PDS is de waaier van behandelingsmogelijkheden zeer divers, maar de doeltreffendheid van de verschillende behandelingen is dikwijls nog een vraagteken. Een recente meta-analyse peilt naar de doeltreffendheid van probiotica en medicatie en geeft aan dat ze beide soelaas kunnen brengen.

Functionele klachten zoals die veroorzaakt door het Prikkelbare Darmsyndroom, of kortweg PDS, zijn niet te verklaren door een lichamelijke ziekte of een psychische stoornis. Gelukkig zijn ze wel te behandelen, maar over de doeltreffendheid van de verschillende behandelingen bestaat nog heel wat onzekerheid. De mogelijke behandelingen bij PDS zijn bovendien zeer ruim, van lifestyle aanpassingen tot medicatie, en de keuze ligt niet altijd voor de hand.

 

 

De essentie:

  • Chronische pijn in de buikstreek kan organische of functionele oorzaken hebben
  • Een juiste diagnose kan complex zijn, maar is de weg naar een doeltreffende behandeling
  • De mogelijke behandelingen bij PDS gaan van lifestyle aanpassingen tot medicatie
  • Probiotica en medicatie lijken beide hun plaats te hebben in de behandeling van PDS

De darmmicrobiota is gelinkt met de gezondheid

Veranderingen in de samenstelling van de darmmicrobiota zijn sterk gecorreleerd met een breed scala aan metabole effecten bij de mens, zoals inflammatoire darmaandoeningen, diabetes type 2, hypertensie en colorectale kanker. Probiotica staan al langer bekend als facilitators bij het handhaven van een evenwichtige samenstelling van de darmmicrobiota. Recente studies hebben de werkzaamheid van probiotica aangetoond bij indicaties, zoals PDS, psoriasis, antibioticum geassocieerde diarree, Parkinson, Alzheimer en luchtwegen infecties. Deze studies gaven aan dat probiotische interventie leidt tot een betere gezondheidstoestand.1

Een méta-analyse evalueert de effecten van probiotica en medicatie bij PDS

32 Randomised Controlled Trials (RCT), uitgevoerd tussen januari 2015 en januari 2021, werden in de analyse opgenomen. Inclusie criteria waren deelnemers ouder dan 18 jaar, met PDS en de studie ging na wat de effecten van probiotica of geneesmiddelen waren op de symptomen. De meta-analyse gaf aan dat zowel probiotische als medicamenteuze interventies bij PDS voor symptoomverlichting kunnen zorgen en beide verbeteren ook de abdominale pijnscores. Toch blijft het complex om de algehele doeltreffendheid van beide type interventies te bepalen, dit omwille van de diversiteit aan probiotica en medicatie en de doseringen ervan. De aanwezigheid van verschillende typen PDS bemoeilijkt de analyse eveneens. Resultaten moeten dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Probiotica, een veilig en hoopvol perspectief voor PDS-patiënten

Om de behandeling zo doeltreffend mogelijk te maken zou die dus op maat van de patiënt opgesteld moeten worden, hierbij rekening houdend met het type PDS en de specifieke klachten. Er zijn momenteel echter weinig RCT’s die zich richten op vergelijkbare PDS- en behandelingstypen vanwege de uitgebreide behandelingsopties die beschikbaar zijn. De significante bewijslast voor de doeltreffendheid van probiotica bij PDS is hoopgevend en biedt perspectief voor de toekomst. Daarnaast geven recente reviews aan dat probiotica een goed veiligheidsprofiel hebben.2

 

Te onthouden:

  • PDS veroorzaakt functionele klachten waarvoor diverse behandelingen mogelijk zijn
  • De gekozen behandelingsmethode moet op maat van de patiënt gemaakt worden en is afhankelijk van het type PDS en het soort klachten
  • Probiotica en medicatie lijken beide hun plaats te hebben in de behandeling van PDS

 

1A.M. van der Geest et al, Comparing probiotic and drug interventions in irritable bowel syndrome : a metaanalysis of randomised controlled trial, Article in Press, Beneficial Microbes online (2022) ;
DOI 10.3920/BM2021.0123
2Larsen, O.F.A., Van den Nieuwboer, M., Koks, M., Flach, J. and Claassen, E., 2017. Probiotics for healthy ageing: Innovation barriers and opportunities for bowel habit improvement in nursing homes. Agro Food Industry Hi Tech 28: 12-15.