De veiligheid van probiotica uitgeklaard. Focus op LcS

Levende micro-organismen kunnen bijna als een trend worden beschouwd, zo ook probiotica. Zij hebben een bewezen gezondheidsvoordeel en worden dagelijks aangeraden door gezondheidsprofessionals. Wat is de veiligheid van probiotica? L. paracasei Shirota kent alvast een jarenlang en veilig gebruik.

De veiligheid van probiotica onderzocht

Het onderzoek naar de complexe relatie tussen de gastheer en de darmmicrobiota blijft toenemen. Daarbij wordt ook de regelmatige tot zelfs dagelijkse inname van probiotica bestudeerd. Probiotica zijn per definitie levende micro-organismen die een bewezen gezondheidsvoordeel leveren aan de gastheer, zolang ze in voldoende hoeveelheden worden ingenomen.

Het onderzoek gaat uit naar het effect van probiotica op de gezondheid in het algemeen en de invloed van bacteriestammen in specifieke situaties, bijvoorbeeld in geval van pathologieën (darmaandoeningen, mentale stoornissen…) of bij bepaalde doelgroepen (zwangerschap, kinderen, sporters…).

L. paracasei Shirota: jarenlang en veilig gebruik

Melkzuurbacteriën staan geschreven in de voedingsgeschiedenis, ze maken al decennialang deel uit van de voedingsgewoonten via gefermenteerde voeding. Net zoals deze “levende culturen”, kent ook L. paracasei Shirota of LcS en zijn gefermenteerde melkproducten een veilige geschiedenis.

LcS wordt al meer dan 85 jaar ingenomen door het grote publiek en op zeer grote schaal. Verschillende onafhankelijke wetenschappers hebben LcS onderzocht en gezondheidsprofessionals hebben het gebruikt bij een brede waaier patiënten. Tot op vandaag is er geen enkel gerapporteerde ernstige bijwerking of gezondheidsrisico, noch opname van overdraagbare antibioticaresistente genen door het gebruik van LcS.

Het gebruik van gefermenteerde melkdranken met LcS bij patiënten is breed onderzocht.

Klinische studies en casusonderzoeken met LcS tonen daarnaast aan dat de bacterie getolereerd wordt en geen neveneffecten met zich meebrengt in specifieke situaties zoals bij:

  • personen met ernstige ziekten, zoals alcoholische cirrose (Stadlbauer et al. 2008) en blaas, gal en colorectale kankerpatiënten (Kanazawa et al. 2005, Naito et al. 2008, Sugawara et al. 2006).
  • patiënten met enterale voeding (Kanamori et al. 2010, Kanazawa et al. 2005, Shimizu et al. 2009, Srinivasan et al. 2006, Sugawara et al. 2006).

Toch blijft voorzichtigheid in deze situaties aangeraden. Verder onderzoek moet het effect en het nut van probioticagebruik bij ernstig zieke patiënten alsnog bevestigen. Het gebruik van probiotica bij ernstig zieke patiënten of patiënten met een beschadigde immuunfunctie zou beperkt moeten worden tot stammen en indicaties waarvan de doeltreffendheid bewezen is.

Hoe kies je best uit de verschillende probiotica?

Bij het aanbevelen van een probiotica is de keuze van de bacteriestam essentieel. Elke stam heeft namelijk een stamspecifiek effect. Meer hierover lees je in de probioticagids voor gezondheidsprofessionals. Het onderzoek naar het dagelijkse of regelmatige gebruik van probiotica blijft fundamenteel, zeker met betrekking tot specifieke situaties en ziekten.
Als men kiest voor een probioticum is het belangrijk om het onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid na te gaan:

  • Overleving van de micro-organismen in het maag-darmkanaal
  • Modulatie van de darmmicrobiota en bewezen gezondheidsvoordeel
  • Veiligheid voor de gastheer

Daarnaast zijn ook de toedieningsvorm, de conditie van de patiënt en de dosis essentieel.