Wijsraken uit de verschillende probiotica? De juiste keuze maken? De optimale dosis bepalen? Deze probioticagids voor gezondheidsprofessionals ontrafelt de wetenschap achter probiotica en benadert het thema vanuit een praktische invalshoek.

Het onderzoeksdomein van de darmmicrobiota evolueert razendsnel, dus ook de wetenschap achter probiotica. Niet evident om door het bos de bomen nog te zien. Deze gids is een hulpmiddel om tijdens de consultatie een weloverwogen advies te geven aan patiënten. Wanneer spreekt met bijvoorbeeld van probiotica? Hoe wordt probiotica gedefinieerd? “Probiotica zijn levende micro-organismen die, als ze in voldoende hoeveelheden worden toegediend, de gastheer een gezondheidsvoordeel leveren.”

 

Probioticagids voor weloverwogen advies

Probiotica leveren dus een gezondheidswinst aan de gastheer, maar zijn alle levende culturen probiotisch? Nee, de levende culturen die geassocieerd worden met gefermenteerd voedsel worden niet als probiotica beschouwd, zolang ze niet geïdentificeerd zijn en met geen enkel bewezen gezondheidsvoordeel geassocieerd zijn. Levende culturen kunnen dus probiotisch of niet probiotisch zijn. De verschillen zijn opgenomen in de gids.

Is probiotische voeding doeltreffender dan een supplement? Momenteel is er geen enkele decisieve studie die concludeert dat de ene vorm doeltreffender is dan de andere. Belangrijk is om te kiezen voor een efficiënte probiotische stam en dosis.

De vier belangrijkste adviezen rond probiotica in de praktijk? Denk aan de dosering, de bewaring, specifieke doelgroepen en intoleranties. Ontdek de vragen en antwoorden hierover achteraan in de gids! Dit beknopt overzicht geeft handvaten om een weloverwogen advies te geven aan patiënten en cliënten.

In onze artikels vindt u meer informatie over probiotica en in het bijzonder over de melkzuurbacterie LcS.
Bekijk de probioticagids online >

 

BESTEL DE PROBIOTICAGIDS HIER GRATIS