In dit dubbelblinde gerandomiseerde onderzoek met controlegroep in woonzorgcentra kregen zowel de bewoners (gemiddelde leeftijd 85 jaar) als het zorgpersoneel (gemiddelde leeftijd 37 jaar) dagelijks gedurende zes maanden een gefermenteerde melkdrank op basis van LcS of een placebo.

Aan het einde van de studie stelden de auteurs vast dat de groep die LcS had gekregen (36 personen, zowel zorgpersoneel als bewoners), beduidend minder last had van koorts. Ook verbeterde de darmperistaltiek in deze groep. Dat was niet het geval in de placebogroep (ook 36 personen). De inname van LcS heeft een positief effect op de ecologie van de darmmicrobiota: de Bifidobacterium- en Lactobacillus-bacteriën namen sterk in aantal toe, terwijl de hoeveelheid Clostridium difficile net beduidend afnam. Bovendien stelden de onderzoekers een verzuring vast van het darmmilieu. Deze effecten konden worden waargenomen bij het zorgpersoneel én bij de bewoners. Het risico op infecties daalde, met een betere levenskwaliteit tot gevolg.