Het menselijke maagdarmkanaal wordt over de hele lengte gekoloniseerd door complexe groepen van micro-organismen. In het darmmicrobiota leven zowel goede als slechte bacteriën en in totaal gaat het over een aantal van honderdduizend miljard bacteriën. Dit is ongeveer 10 maal zoveel als het aantal lichaamscellen. Er wordt geschat dat er meer dan 1000 verschillende soorten bacteriën aanwezig zijn in het menselijke maagdarmkanaal [Rajilic-Stganovic et al., 2007]. Sommige soorten komen tijdelijk in de darmen voor (transiënte soorten) terwijl anderen de darmwand permanent kunnen koloniseren (residente soorten).
De exacte samenstelling van de darmmicrobiota verschilt van persoon tot persoon, van lokalisatie en van de leeftijd. De hoeveelheid micro-organismen wordt uitgedrukt in KVE/ml: het aantal kolonievormende eenheden per milliliter inhoud.